header0
header
header3
header2b
header1
14
header2

 HD  A2 /A2

 ED   re frei / li frei

komplettes Scherengebiss

Augenuntersuchung vom 29.3.2022  HC, PRA, RD    alles frei

Gentest: PRA 1 und  PRA 2  frei/frei,   prcd-PRA frei/frei

Ichthyose Genotyp Carrier

Zuchtzulassung ausgestellt am 12.4.2022

DRC Datenbank

AC Shanti Ostern 22

MAI 2022

AC an Ostern 2022  20220501 111615